dimarts, 24 de febrer del 2015

Els 12 anys: l'inici de las crisis i el re-equilibri de la personalitat.

Cada vegada són més els pares que, dia a dia, es pregunten si ho estaran fent bé amb els seus fills pel que fa a la seva formació com a persona i la inculcació dels  valors . La pre-adolescència, període que aproximadament abasta dels 11 als 13 anys, és una  etapa de continus canvis físics i emocionals.  Per això és que es fa, encara més necessari que en altres etapes, l'actitud i dedicació dels pares amb seus fills per no provocar el temut desequilibri familiar.
Nous límits
Són molts els canvis que experimenten en aquesta etapa, pel que és molt probable que els hàbits disciplinaris que fins al moment tenien trontollin, i fins i tot desapareguin, donant lloc a comportaments no desitjats. Cal per això, que els seus progenitors mostrin especial interès en canalitzar determinades situacions tempestuoses. Ens hem de fer sentir presents en la seva vida, explicar-los la importància de dominar i orientar les seves passions, com ara el sentit del límit i la responsabilitat , la previsió de conseqüències, l'autocontrol en les seves accions, el respecte als altres.
Diàleg i negociació
És en aquest moment, de la pre-adolescència, en què tot pare es pregunta ¿he de exercir l'autoritat que el meu lloc en la família m'atorga o per contra, he de donar-li llibertat en les seves actuacions? La resposta, encara que no és fàcil, és clara, ni una cosa ni l'altra. És aquí on hem de fer ús de dues de les eines que més alegries ens donaran a la guia educativa dels nostres fills:  el diàleg i la negociació.  Amb aquestes eines podem aconseguir molta informació dels nostres fills, alhora que li estem donant la confiança , la proximitat i la seguretat que ells necessiten per poder parlar obertament del que els passa en el seu quefer diari.
Serà molt important conèixer l'entorn en què els nostres fills es mouen. Les amistats que freqüenten faran efecte en la seva personalitat, ja que, a aquestes edats, el grup d'amics és el més important per a ells. També a través dels gustos que prefereixen podrem fer-nos una lleugera idea del que els fa feliços. Però, sobretot, caldrà posar l'accent en conèixer els sentiments i emocions que processen. Tot això ho podríem aconseguir fomentant en els nostres fills un sentiment de confiança i seguretat cap a nosaltres.
El valor de l'autonomia
És cert que, com a pares, s'ha d'exercir autoritat sobre els fills, però és un error considerar-la com invariable, sota cap concepte. S'han de donar marges dins de la mateixa, fomentant d'aquesta manera la presa de decisions guiada, el respecte al pactat i l'autonomia del nen. Hem de mostrar pacients, empàtics i comprensius amb els nostres menors encara que, al final, imposem la nostra voluntat fonamentada sobre una base sòlida, explicant el perquè d'una decisió i no una altra.    
És molt important que els pares actuïn de la mà en l'educació dels seus fills, és a dir, que  pare i mare tinguin la mateixa actitud davant del seu fill , evitant que el pre-adolescent busqui l'aprovació d'un o altre per separat en temes tan quotidians com l'hora d'arribada a casa, la paga setmanal o les tasques assignades. Hi ha d'haver cohesió familiar en aquest sentit, ja que els passos i directrius que se li mostrin al menor no poden donar lloc a equívocs ni a situacions contradictòries en què el noi pugui aprofitar per sortir-se amb la seva.
En definitiva, no hi ha un llibre d'instruccions per etapes tan difícils com ho són la pre-adolescència i la posterior adolescència, només idees per poder fer-la més suportable i aconseguir amb èxit el pas a l'edat adulta.  
Equipar Superpadres.com